หน้าแรก • กระดานข่าว • ดาวน์โหลด • สำหรับสมาชิก • สารบัญเว็บ


การแบ่งเขตสัญญาณเรียกขานในประเทศ

สัญญาณเรียกขาน "HS 0 XXX" และ HS 1 XXX" มี 10 จังหวัด
 ประกอบด้วย  กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี  สิงห์บุรี อ่างทอง
 

สัญญาณเรียกขาน "HS 2 XXX" มี 7 จังหวัด
 ประกอบด้วย  จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง
 

สัญญาณเรียกขาน "HS 3 XXX" มี 7 จังหวัด
  ประกอบด้วย  ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี
 

สัญญาณเรียกขาน "HS 4 XXX" มี 10 จังหวัด
  ประกอบด้วย  กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร นองคาย อุดรธานี
 

สัญญาณเรียกขาน "HS 5 XXX" มี 9 จังหวัด
  ประกอบด้วย  เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์
 

สัญญาณเรียกขาน "HS 6 XXX" มี 8 จังหวัด
  ประกอบด้วย  กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี
 

สัญญาณเรียกขาน "HS 7 XXX" มี 8 จังหวัด
  ประกอบด้วย  กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี
 

สัญญาณเรียกขาน "HS 8 XXX" มี 7 จังหวัด
  ประกอบด้วย  กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี
 
สัญญาณเรียกขาน "HS 9 XXX" มี 7 จังหวัด
  ประกอบด้วย  ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล
 
   รหัส XXX นั้น จะเป็น รหัสประจำตัวหรือสถานี เช่น สมมุติ Call Sign HS0KDD แสดงว่า อยู่ในประเทศไทย   (HS)   และอยู่ในกลุ่มที่ 1 มีรหัสเป็นประจำตัวเป็น KDD
การแบ่งเขตนามเรียกขานใหม่
 
   เขต 1 HS0,   ใช้สัญญาณเรียกขาน E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26
   เขต 1 HS1
   เขต 2 HS2    ใช้สัญญาณเรียกขาน    E27
   เขต 3 HS3    ใช้สัญญาณเรียกขาน    E27
   เขต 4 HS4    ใช้สัญญาณเรียกขาน    E27
   เขต 5 HS5    ใช้สัญญาณเรียกขาน    E28
   เขต 6 HS6    ใช้สัญญาณเรียกขาน    E28
   เขต 7 HS7    ใช้สัญญาณเรียกขาน    E29
   เขต 8 HS8    ใช้สัญญาณเรียกขาน    E29
   เขต 9 HS9    ใช้สัญญาณเรียกขาน    E29