หน้าแรก • กระดานข่าว • ดาวน์โหลด • สำหรับสมาชิก • สารบัญเว็บ
Q Code ที่ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
Q Code
ความหมาย(สำหรับคำถาม)
ความหมาย(สำหรับคำตอบ)
หมายเหตุ
QRA
สถานีของท่านชื่ออะไร ? สถานีของข้าพเจ้าชื่อ…  
QRB
ท่านอยู่ห่างจากสถานีของข้าพเจ้าเท่าใด ? ข้าพเจ้าอยู่ห่างจากสถานีของท่านประมาณ…  
QRD
ท่านจะไปที่ไหน ? และมาจากที่ไหน ? ข้าพเจ้าจะไปที่ … ข้าพเจ้ามาจาก …  
QRE
ท่านจะมาถึงเวลาใด ? ข้าพเจ้าจะไปถึงเวลา …  
QRG
ท่านจะบอกความถี่แท้จริงของข้าพเจ้าได้ไหม ? ความถี่แท้จริงของท่านคือ …  
QRH
ความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ? ความถี่ของท่านเปลี่ยน …  
QRK
ท่านรับฟังข้อความของข้าพเจ้าได้ชัดเจนเพียงใด ? ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้ …  
 HS1A
QRK 1 : รับฟังข้อความไม่ได้เลย  
QRK 2 : รับฟังข้อความไม่ค่อยดี ( แทบไม่ได้ หรือรับได้บางคำ )  
QRK 3 : รับฟังข้อความได้พอใช้  
QRK 4 : รับฟังข้อความได้ดี  
QRK 5 : รับฟังข้อความได้ดีเยี่ยม  
QRL
ท่านกำลังมีธุระหรือ ? ข้าพเจ้ากำลังมีธุระ … (หรือมีธุระกับ …)  
QRM
ท่านกำลังถูกรบกวนหรือ ? (จากบุคคล) ข้าพเจ้ากำลังถูกรบกวน ( 1~5 )  
QRN
ท่านกำลังถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศ ? ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศ ( 1 ~ 5 )  
QRO
ข้าพเจ้าจะเพิ่มกำลังส่งได้หรือไม่ ? เพิ่มกำลังส่งขึ้นอีก  
QRP
ข้าพเจ้าจะลดกำลังส่งได้หรือไม่ ? ลดกำลังส่งลง  
QRQ
ข้าพเจ้าจะส่งเร็วชึ้นได้หรือไม่ ? ส่งเร็วขึ้น ( … คำต่อนาที )  
QRS
ข้าพเจ้าจะส่งให้ช้าลงได้หรือไม่ ? ส่งช้าลง ( … คำต่อนาที )  
QRT
ข้าพเจ้าจะหยุดส่งได้หรือไม่ ? หยุดการส่ง  
QRU
ท่านมีข้อความอะไรถึงข้าพเจ้าอีกหรือไม่ ? หมดข้อความ  
QRV
ท่านพร้อมหรือยัง ? ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว  
QRW
จะให้ข้าพเจ้าแจ้งเขาไหมว่าท่านกำลังเรียกอยู่ที่ความถี่.. ? ขอให้ท่านแจ้งเขาให้ทราบ  
QRX
เมื่อใดท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีก ? ข้าพเจ้าจะเรียกท่านอีก เวลา..น.  
QRZ
ใครกำลังเรียกข้าพเจ้า ? (ชื่อสถานี) กำลังเรียกท่าน  
QSA
ความแรงของสัญญาณของข้าพเจ้าเป็นเช่นไร ? ความแรงสัญญาณของท่าน  
 ในหลวงกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
QSA 1 : อ่อนมากจนแทบรับสัญญาณไม่ได้เลย  
QSA 2 : อยู่ในระดับอ่อน  
QSA 3 : อยู่ในระดับแรงพอใช้ได้  
QSA 4 : อยู่ในระดับแรงดี  
QSA 5 : อยู่ในระดับแรงดีมาก  
QSB
สัญญาณของข้าพเจ้าจางหายหรือไม่ ? สัญญาณของท่านจางหาย  
QSL
ท่านรับข้อความได้หรือไม่ ? ข้าพเจ้ารับข้อความได้แล้ว  
QSM
จะให้ข้าพเจ้าทวนข้อความสุดท้าย ซ้ำอีกหรือไม่ ? โปรดทวนข้อความสุดท้ายซ้ำอีกครั้ง  
QSN
ท่านได้ยินข้าพเจ้าที่ความถี่...หรือไม่ ? ข้าพเจ้าได้ยินท่านที่ความถี่..  
QSO
ท่านสามารถติดต่อกับ (ชื่อสถานี) ได้โดยตรงหรือไม่ ? ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับ (ชื่อสถานี) ได้โดยตรง  
QSP
ท่านจะถ่ายทอดข้อความถึง...ได้หรือไม่ ? ข้าพเจ้าจะถ่ายทอดข้อความไปถึง...ได้  
QSX
ท่านจะรับฟัง (ชื่อสถานี) ที่ความถี่..ได้หรือไม่ ? ข้าพเจ้ากำลังรับฟัง (ชื่อสถานี) ที่ความถี่  
QSY
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่นได้หรือไม่ ? ให้เปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่นที่...  
QTH
ตำแหน่งสถานีของท่านอยู่ที่ใด ? ตำแหน่งสถานีของข้าพเจ้าอยู่ที่...  
QTR
ขณะนี้เวลาเท่าใด ? ขณะนี้เวลา...  


 

คำเฉพาะและคำย่อต่างๆ ที่ควรรู้สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น
   BREAK - ขอขัดจังหวะ การติดต่อระหว่างคู่สถานีที่กำลังติดต่อกันอยู่ (มาจากคำว่า Break in)
   CLEAR - เลิกการใช้ความถี่ที่กำลังใช้อยู่(เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ เพื่อเปิดโอกาศให้สถานีอื่นมาใช้ได้)
   CONTACT - ขอเข้าร่วมใช้ความถี่ ที่คู่สถานีกำลังติดต่อกันอยู่
   CQ - เรียกแบบไม่เจาะจงสถานี (General Call) เพื่อต้องการจะติดต่อด้วย มีความหมายว่า "ผู้ใดได้ยินแล้วตอบด้วย"
   DX - การติดต่อระยะไกลๆด้วยวิทยุ , ระยะทางไกล , สถานีที่อยู่ห่างไกล (ต่างประเทศ) ย่อมาจากคำว่า Distance
   HAM - เป็นคำแสลง หมายความว่า นักวิทยุสมัครเล่น
   LAND LINE (LIMA LIMA) - โทรศัพท์
   MAYDAY - สัญญาณแจ้งเหตุอันตราย หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
   NEGATIVE - ไม่ใช่ , ขอปฏิเสธ
   OVER - เปลี่ยน (เชิญคู่สถานีเป็นฝ่ายส่ง)
   ROGER - รับข้อความที่ส่งมาครบถ้วน และเข้าใจแล้ว
   STAND BY - อยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมที่จะรับการติดต่อ
   XYL - ภรรยา
   YL - หญิงสาว หรือนักวิทยุสมัครเล่นที่เป็นเพศหญิง
   73 - ด้วยความปราถนาดี ใช้กล่าวอำลาเมื่อจะเลิกติดต่อทางวิทยุ
   88 - มาจากคำว่า LOVE and KISS ใช้กล่าวอำลาสำหรับนักวิทยุที่มีเพศต่างกันและคุ้นเคยกันเท่านั้น
   GO AHEAD - เริ่มส่งได้
   QSL CARD - บัตรรายงานผลการติดต่อสื่อสาร
   
   
 

การอ่านออกเสียงตัวอักษร(International Telecommunication Union Phonetic Alphabets)

          ในข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ และองค์การบินพลเรือนระห่วางประเทศ(ICAO) ได้กำหนดวิธีการอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้ในการออกเสียงสัญญาณเรียกขาน คำย่อ และคำต่าง ๆ เพื่อป้องกันความสับสนในการออกเสียงตัวอักษร หรือมีปัญหาด้านภาษาระหว่างกัน เป็นต้น
พยัญชนะ การอ่านออกเสียง
A Alfa AL FAH อัลฟ่า
B Bravo BRAH VOH บราโว่
C Charlie CHAR LEE OR SHAR LEE ชาลี
D Delta DELL THA เดลต้า
E Echo ECH OH เอ็คโค่
F Foxtrot FOKS TROT ฟอกซ์ทรอต
G Golf GOLF กอล์ฟ
H Hotel HOH TEL โฮเทล
I India IN DEE AH อินเดีย
J Juliett JEW LEE ETT จูเลียต
K Kilo KEY LOH คีโล
L Lima LEE MAH ลีม่า
M Mike MIKE ไม้ค์
N November NO VEM BER โนเวมเบอร์
O Oscar OSS CAH ออสก้า
P Papa PAH PAH ปาป้า
Q Quebec KEH BECK คีเบค
R Romeo ROW ME OH โรมิโอ
S Sierra SEE AIR RAH เซียร์ร่า
T Tango TANG GO แทงโก้
U Uniform YOU NEE FORM OR OO NEE FORM ยูนิฟอร์ม
V Victor VIK TAH วิคต้า
W Whiskey WISS KEY วิสกี้
X X-ray ECKS RAY เอ็กซเรย์
Y Yankee YANG KEY แยงกี้
Z Zulu ZOO LOO ซูลู