หน้าแรก • กระดานข่าว • ดาวน์โหลด • สำหรับสมาชิก • สารบัญเว็บ

   
รหัสวิทยุสื่อสาร
รหัส (Code)
ความหมาย
รหัส (Code)
ความหมาย
  ว.0 คำสั่ง   ว.29 มีราชการ/ธุระ
  ว.00 รอก่อน / คอยก่อน /ให้คอยอยู่   ว.30 จำนวน/ขอทราบจำนวน
  ว.01 ที่ทำงาน   ว.31 เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 1
  ว.02 ที่พัก / บ้าน   ว.32 เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 2
  ว.  1 อยุ่ที่ไหน / อยู่ที่......   ว.33 เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 3
  ว.  2 ได้ยินหรือไม่/ตอบด้วย/ได้ยินแล้ว   ว.34 เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 4
  ว.  3 ทวนข้อความซ้ำอีกครั้ง   ว.35 เตรียมพร้อมปฏิบัติการ
  ว.  4 ปฏิบัติหน้าที่/ดำเนินการ   ว.36 เตรียมความพร้อมเต็มอัตรา
  ว.  5 ราชการลับ/ความลับ   ว.37 เตรียมความพร้อมครึ่งอัตรา
  ว.  6 ขอติดต่อด้วย/โต้ตอบด้วย   ว.38 เตรียมพร้อม 1/3 อัตรา
  ว.  7 ขอความช่วยเหลือ(มีเหตุคับขัน)   ว.39 สภาพการจราจรคับคั่ง
  ว.  8 ข่าวสาร/ข้อความ   ว.40 อุบัติเหตุทางรถยนต์
  ว.  9 มีเหตุฉุกเฉิน   ว.41 สัญญาณไฟจราจร
  ว.10 อยู่ประจำที่/ติดต่อทาง ว.ได้   ว.42 ยานพาหนะนำขบวน/ยานพาหนะ
  ว.11 หยุดพัก/ติดต่อทาง ว.ได้   ว.43 จุดตรวจยานพาหนะ
  ว.12 หยุดพัก/ติดต่อทาง ว.ไม่ได้   ว.44 ติดต่อทางโทรสาร(FAG)
  ว.13 ติดต่อทางโทรศัพท์   ว.50 รับประทานอาหาร
  ว.14 เลิกงาน/ปิดสถานี   ว.55 ให้อำนวยความสะดวก
  ว.15 ให้มาพบ/นัดหมาย   ว.60 ญาติ /พี่น้อง/เพื่อน
  ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ   ว.61 ขอบคุณ
  ว.16 - 1 จับใจความไม่ได้   ว.62 สิ่งของ
  ว.16 - 2 เสียงไม่ชัดเจน   ว.63 บ้าน
  ว.16 - 3 เสียงชัดเจนพอใช้ได้   ว.64 มีธุระส่วนตัว
  ว.16 - 4 เสียงชัเดจนดี   ว.601 เครื่องรับ-ส่งวิทยุ
  ว.16 - 5 เสียงชัดเจนดีมาก   ว.602 สายอากาศวิทยุ
  ว.17 มีอันตรายห้ามผ่าน   ว.603 รถยนต์
  ว.18 นำรถยนต์ออกทดลองเครื่อง/รถเสีย   ว.604 ดูโทรทัศน์
  ว.19 สถานีถูกยึด/ถูกโจมตี   ว.605 รับประทานอาหาร
  ว.20 จับกุม/ตรวจค้น   ว.606 พูดจาไม่เป็นความจริง
  ว.21 ออกเดินทางจาก   ว.607 ธุรกิจส่วนตัว
  ว.22 ถึง......(สถานที่)   ว.608 คนก่อกวน
  ว.23 ผ่าน   ว.609 คลื่นรบกวน
  ว.24 เวลา/ขอทราบเวลา   ว.610 คิดถึง
  ว.25 ไป   ว.621 เงิน
  ว.26 ให้ติดต่อทาง ว.ให้น้อยที่สุด   ว.100 ขอโทษ/ขออภัย
  ว.27 ให้ติดต่อทางโทรพิมพ์     
  ว.28 ประชุม/มีประชุม     
รหัสที่ใช้ในการแจ้งเหตุ
  เหตุ 100 มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน   เหตุ 221 ทำร้ายร่ายกาย ได้รับบาดเจ็บ
  เหตุ 111 ลักทรัพย์   เหต ุ231 ทำร้ายร่ายกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
  เหตุ 121 วิ่งราวทรัพย์   เหตุ 241 ฆ่าคนตาย
  เหตุ 131 ชิงทรัพย์   เหตุ 300 การพนัน
  เหตุ 141 ปล้นทรัพย์   เหตุ 501 วัตถุต้องสงวัยเกี่ยวกับระเบิด
  เหตุ 200 มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย   เหตุ 511 ได้เกิดระเบืดขึ้นแล้ว
  เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้า   เหตุ 512 วัตถุระเบิดตรวจสอบแล้วไม่ระเบิด
  เหต ุ202 ไฟฟ้าลัดวงจร   เหตุ 600 นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท
  เหต ุ203 เพลิงไหม้ยานพาหนะ   เหตุ 601 นักเรียนรวมกลุ่มมีสิ่งบอกเหตุเชื่อว่าจะก่อเหตุ
  เหตุ 204 เพลิงไหม้(บ้าน ชุมชน อาคาร........)   เหต ุ602 นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
  เหตุ 205 เพลิงไหม้อาคารเก็บเชื้อเพลิงสารเคมี   เหตุ 603 นักเรียนยกพวกก่อเหตุทำร้ายกันและกัน
  เหตุ 206 เพลิงไหม้อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่   เหตุ 604 นักเรียนยกพวกก่อเหตุทำร้ายกันถึงความตาย
  เหตุ 211 ทำร้ายร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บ   เหตุ 605 นักเรียนยกพวกก่อเหตุทำร้ายกันมีวัตถุระเบิด